CO POWINIENEM WIEDZIEĆ?

Pierwszym krokiem w procesie sprzedaży nieruchomości jest sprecyzowanie jej najważniejszych parametrów. To podstawowa czynność, która warunkuje przejście do kolejnych etapów jak wycena domu, przygotowanie oferty czy też sporządzenie umowy. Wśród parametrów rozróżnia się te opisujące samą nieruchomość, oraz te charakteryzujące jej otoczenie.

WYPROWADZKA

Gdy nieruchomość przeszła już w ręce nowych właścicieli, my ze łzami w oczach dopełniamy ostatnich formalności związanych z jej opuszczeniem. Przepisanie samej własności na kupującego następuje poprzez kancelarię notarialną. My natomiast zobowiązani jesteśmy do rozwiązania wszelakich umów z dostawcami mediów. Należy nadmienić, iż rozwiązanie niektórych z nich

TRANSAKCJA SPRZEDAŻY

Czas objęty umową przedwstępną, aż do momentu zawarcia transakcji kupna, strona kupująca wykorzystuje na załatwienie spraw związanych z finansowaniem, natomiast strona sprzedająca – na przygotowanie sprzedaży od strony formalnej. W pierwszej kolejności jest to sporządzenie umowy sprzedaży i przedłożenie jej szkicu kupującemu. W przypadku wyjaśnienia wszystkich pytań