CZY MAM CAŁĄ DOKUMENTACJĘ?

Przystępując do sprzedaży nieruchomości musimy przygotować całą dokumentację niezbędną do przeprowadzenia transakcji. Podstawowym dokumentem jest akt poświadczający naszą własność. Jest to akt notarialny nabycia nieruchomości gruntowej (gdy dom jest dziełem naszych rąk) lub akt notarialny nabycia domu wraz z gruntem (w przypadku zakupu wybudowanej już posesji). Każdorazowo niezbędny będzie odpis z księgi wieczystej dotyczący naszej działki.

Dokładne dane dotyczące wielkości, położenia i przeznaczenia nieruchomości gruntowej zapewnimy kupującemu przedkładając mu:

- wypis z ewidencji gruntów i budynków,

- wyrys z mapy ewidencyjnej,

- kopię mapy zasadniczej,

- zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Najważniejsze informacje dotyczące samych zabudowań zapewnimy dokumentacją techniczną budynku, dokumentami poświadczającymi zgłoszenie zakończenia budowy oraz pozwolenie na użytkowanie

Ważne jest by każdy z tych dokumentów został sprawdzony pod względem ważności i kompletności. W przypadku braku jakiegokolwiek wpisu bądź samego dokumentu, czeka nas wizyta w odpowiednim urzędzie.

Sporządzając listę niezbędnych dokumentów dotyczących nieruchomości, prócz tych warunkujących samą sprzedaż, jest gro takich, które mogą pomóc w doprowadzeniu do transakcji. Takimi są na pewno wszelkiego rodzaju mapki ewidencyjne, plany i schematy posesji, rachunki i dokumenty poświadczające zakupy, remonty czy naprawy. Wszystkie one bowiem przedkładane zainteresowanym pozwalają poświadczyć naszą wiarygodność i ostatecznie przekonać do zakupu naszego domu. Do powyższego może też przekonać potencjalnego kupca porządek i dobra organizacja. Godne polecenia jest więc założenie na tę okazję, jeśli wcześniej nie było, teczki na dokumentację dotyczącą nieruchomości.