UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Nasz przepiękny dom musi robić wrażenie na wszystkich oglądających! I jeśli tak jest, to po trudach pokazywania nieruchomości wszystkim zainteresowanym pozostaje nam tylko wyczekiwać spływających ofert cenowych. Udane negocjacje cenowe z najbardziej hojnym, jak również wiarygodnym kupcem, skutkuje podpisaniem umowy przedwstępnej.

W dokumencie tym strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży w określonym czasie. W ten sposób nasza nieruchomość zostaje zarezerwowana dla wybranego klienta, ten natomiast otrzymuje czas na załatwienie wszelkich formalności związanych z finansowaniem zakupu. Częstym elementem tej umowy jest zabezpieczenie w postaci zadatku. Zadatek oznacza, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Zadatek może stanowić zarówno określona przez strony suma pieniężna, jak również rzecz dana przy zawarciu umowy.