TRANSAKCJA SPRZEDAŻY

Czas objęty umową przedwstępną, aż do momentu zawarcia transakcji kupna, strona kupująca wykorzystuje na załatwienie spraw związanych z finansowaniem, natomiast strona sprzedająca – na przygotowanie sprzedaży od strony formalnej. W pierwszej kolejności jest to sporządzenie umowy sprzedaży i przedłożenie jej szkicu kupującemu. W przypadku wyjaśnienia wszystkich pytań i wątpliwości konstruowana jest ostateczna forma dokumentu. Ta wraz z innymi niezbędnymi załącznikami zostaje dostarczona do umówionego notariusza celem sprawdzenia prawidłowości. Gdy środki finansowe są już zgromadzone, a wszystkie procedury dopełnione, ustalamy termin sprzedaży. Podpisanie umowy sprzedaży następuje w kancelarii notarialnej po uprzednim odczytaniu dokumentu przez notariusza w obecności każdej ze stron. O tego momentu nasz ukochany dom zostaje przekazany w ręce nowego właściciela.