WYPROWADZKA

Gdy nieruchomość przeszła już w ręce nowych właścicieli, my ze łzami w oczach dopełniamy ostatnich formalności związanych z jej opuszczeniem. Przepisanie samej własności na kupującego następuje poprzez kancelarię notarialną. My natomiast zobowiązani jesteśmy do rozwiązania wszelakich umów z dostawcami mediów. Należy nadmienić, iż rozwiązanie niektórych z nich nastąpi przez samoistne zgłoszenie się do dostawcy nowego właściciela.

W przypadku samotnej realizacji procesu sprzedaży nieruchomości, nie zapomnij po dokonanej transakcji dezaktywować ogłoszeń we wszystkich miejscach, w których zostały umieszczone. Unikniesz w ten sposób nękania przez zainteresowanych ciągle widniejącym ogłoszeniem, co może trwać jeszcze przez długi okres po udanej już sprzedaży.

Gdy sprzedaż realizowana była z pomocą pośrednika w obrocie nieruchomościami, część dochodu z naszego majątku, trafi właśnie do jego rąk. Ty jednak nie musisz już o nic się martwić i możesz się cieszyć udaną sprzedażą!